Ορος Βερνο (Βιτσι)

assets_LARGE_t_183762_54023110

Tο Βέρνο ή Βίτσι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του Βαρνούντα και φυσικό σύνορο των νομών Φλώρινας και Καστοριάς. Ψηλότερη κορυφή του είναι το Βίτσι, με ύψος 2.128 μέτρα.

Με βάση την οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) συγκαταλέγεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Στο Βόρειο Βέρνο, λοιπόν, στις δασωμένες με πυκνά δάση οξιάς βόρειες πλαγιές του στον Πολυπόταμο, στη Δροσοπηγή, στην Υδρούσα, στο Φλάμπουρο συναντά κανείς τις γάργαρες πηγές του Εριγώνα ποταμού. Στο σύνολο του ορεινού όγκου, περιοχές με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά και παραδοσιακό αγροτικό τοπίο είναι οι κοιλάδες του Πολυποτάμου – Ατραπού και της Φλώρινας- Αλώνων με την τελευταία να διασχίζει ο ποταμός Σακουλέβας. Επίσης, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία παραδοσιακού αγροτικού τοπίου αποτελούν όλοι οι λιβαδότοποι του Δήμου Περάσματος. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αρκετά είδη πανίδας όπως η αρκούδα, ο σφηκιάρης (Pernis apivorus), το κιρκινέζι (Falco naumani) και ο λιβαδόκιρκος (Circus pygagrus).
Νότια το Βέρνον καταλήγει σε δύο κλάδους, ο ένας συνεχίζει το διαχωρισμό των δύο νομών μέχρι τον αυχένα της Κλεισούρας, ενώ ο δεύτερος κατευθύνεται νοτιοανατολικά, με χαμηλές παρυφές- όπως το Ραδόσι-, που σχηματίζουν τη διάβαση του Κλειδιού, σημείο όπου καταλήγουν και οι νοτιοδυτικές απολήξεις του Βόρα. Το νότιο Βέρνο τροφοδοτεί τις λίμνες του Αμυνταίου, ενώ οι δυτικές πλαγιές του ανήκουν στη λεκάνη απορροής της λίμνης της Καστοριάς. Από τους πρόποδες του βουνού μέχρι και τα χίλια μέτρα κυριαρχούν οι διαπλάσεις Δρυός, ενώ από το σημείο αυτό και μέχρι τα ανώτερα δασοόρια με τα αλπικά λιβάδια, κυριαρχεί η Οξιά με πολύ πυκνά και αδιαπέραστα δάση.
Η περιοχή, κυρίως πάνω από το όριο Βελανιδιάς – Οξιάς χαρακτηρίζεται από την παρουσία περισσότερων από σαράντα σημαντικών φυτικών ομάδων. Περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος αποτελούν αυτή με τα απόλυτα αλπικά ορεσίβια χαρακτηριστικά του Νυμφαίου, η οποία βρίσκεται στα νότια όρια της περιοχής ΦΥΣΗ 2000 του Βέρνου, η κοιλάδα Αετού – Σκλήθρου – Ασπρογείων – Λεχόβου καθώς και το μικρό κλειστό αγροτικό τοπίο του Βαρικού.
Η περιοχή έχει εξέχουσα σημασία για πάρα πολλά σημαντικά είδη πανίδας. Εκτός από τα δυο μεγάλα θηλαστικά την Αρκούδα και το Λύκο, το νότιο Βέρνο αποτελεί βιότοπο για σπάνια πουλιά και κυρίως αρπακτικά. Είναι αξιοσημείωτο πως σε μια μικρή ζώνη λίγων χιλιομέτρων φωλιάζουν ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο κραυγαετός (Aquila pomarina), ο πετρίτης (Falco peregrinus), το κιρκινέζι (Falco naumani), το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) το ξεφτέρι (Accipiter nisus), αετογερακίνες (Buteo rufinus) και κοινές γερακίνες (Buteo buteo).
Πηγή http://www.agro-tour.net/
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s