Αναβαση 15ο χλμ

Ανάβαση 15ο χλμ – 1320 μ

Αρχικό Υψόμετρο: 650 μ

Τελικό Υψόμετρο: 1320 μ

Μήκος Ανάβασης: 15 χλμ

Υψομετρική Διαφορά: 670 μ

Μέση Κλίση: 4.4%

Μέγιστη Κλίση: 9%

Παρατηρήσεις:

Η ανάβαση αποτελείται είναι στρωτή, με σταθερή κλίση, μέχρι την διασταύρωση για Ακρίτα, όπου είναι και το 15ο χλμ.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα δύσκολα κομμάτια.

Advertisement
%d bloggers like this: