Συμμετοχες Fun Ride

  Επώνυμο Όνομα Πόλη Σύλλογος Εγγραφή Πληρωμή
1 Γρηγοριάδης Ιορδάνης Φλώρινα ΟΚ Σε εκκρεμότητα
2 Πέσιου Ευαγγελία Γιαννιτσά ΟΚ OK
3 Σπυριδέλη Μαρία Θεσσαλονίκη ΟΚ Σε εκκρεμότητα
4 Στεργιάδης Αντώνης Φλώρινα ΟΚ Σε εκκρεμότητα
5 Τσακαλίδης Γεώργιος Γιαννιτσά ΟΚ OK
6 Τσιουμίτας Κων/νος Φλώρινα ΟΚ Σε εκκρεμότητα
7 Τσορμπάρης Αλέκος Φλώρινα ΟΚ Σε εκκρεμότητα
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: