Ομαδικη Εγγραφη

  • Στην περίπτωση της ομαδικής εγγραφής, ισχυει η κανονική τιμή αντιτίμου, που μπορείτε να δείτε εδώ
  • Για να γίνει δεκτή η ομαδική εγγραφή, θα πρέπει να υπάρχουν 5 ή περισσότεροι συμμετέχοντες στην ομάδα
  • Θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος ομάδας, για να συμπληρώσει την φόρμα που θα βρεί εδώ και να την στείλει στο florinabikec@gmail.com
  • Για να ολοκληρωθεί η ομαδική εγγραφή, θα πρέπει ο υπεύθυνος ομάδας να κάνει μια ομαδική κατάθεση συμπληρώνοντας “Ομαδική Εγγραφή …..” και  το όνομα της ομάδας.
Advertisement
%d bloggers like this: