Κλειδι

Ανάβαση Κλειδί – 770 μ

Αρχικό Υψόμετρο: 600 μ

Τελικό Υψόμετρο: 770 μ

Μήκος Ανάβασης: 5 χλμ

Υψομετρική Διαφορά: 170 μ

Μέση Κλίση: 3.8%

Μέγιστη Κλίση: 9%

Παρατηρήσεις:

Η ανάβαση αποτελείται απο 3 λόφους, ο πρώτος και ο τρίτος είναι οι πιο απότομοι.

Ενδιάμεσα υπάρχουν κατηφορικά κομμάτια, όπου μπορεί να κερδηθεί αρκετός χρόνος.

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: