Διαδρομες

  • Ο κάθε ποδηλάτης μπορεί να επιλέξει τη διαδρομή που είναι πιο κοντά στις δικές του δυνατότητες
  • Για το 2017, υπάρχει μία (1) αγωνιστική διαδρομή 112 χλμ
Δρομολόγιο: Αναφέρει τους οικισμούς απο όπου περνάει η διαδρομή
Στοιχεία Διαδρομής: Αναφέρει τη συνολική χιλιομετρική απόσταση και τα συνολικά θετικά υψομετρικά της συγκεκριμένης διαδρομής.
Σημεία Ανεφοδιασμού: Αναφέρει ονόματα των περιοχών, μαζί με το συγκεκριμένο χιλιόμετρο, στο οποίο βρίσκεται το σημείο ανεφοδιασμού. Στα σημεία αυτά, οι ποδηλάτες μπορούν να ανεφοδιαστούν με νερό και τρόφιμα.
Χρονικά Όρια Αποκλεισμού: Είναι τα χρονικά όρια (σε απόλυτο χρόνο και σε χρόνο σχετικά με την εκκίνηση), πέραν των οποίων, οι ποδηλάτες χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής. Θα πρέπει να παραδόσουν τα νούμερα τους στο κοντινότερο σημείο ανεφοδιασμού ή στο αυτοκίνητο περισυλλογής. Αν επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν με δική τους ευθύνη αλλά θεωρούνται εκτός συναγωνισμού.
 
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s